Lisätietoa Trelicin kurssitarjonnasta

Kurssit liittyen luotettavuuteen

Luotettavuuden perusteet käytännön näkökulmasta

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi tuotteiden luotettavuuteen vaikuttavat rasitustekijät, testausmenetelmien perusteet, vika-analyysin perusteet sekä luotettavuusdatan käsittely sekä luotettavuuden ennustamisen perusteet. Kurssi keskittyy käytännön luotettavuustestaukseen ja analyyseihin. 

Kenelle: Kurssi on suunnattu erityisesti tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville, sillä näillä alueilla luotettavuuskysymysten ymmärtäminen on sekä hyvin tärkeää että erittäin hyödyllistä. Kurssi lähtee liikkeelle perusteista ja on suunnattu erityisesti työntekijöille, joilla ei ole alasta kokemusta tai jotka haluavat kerrata luotettavuuden perusteita.  

Kurssin kesto: 8 oppituntia 

Luotettavuusdatan tilastollisen analyysin perusteet

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi luotettavuusdatan analysointia tilastollisin menetelmin. Kurssilla käydään läpi tyypilliset menetelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet luotettavuuden näkökulmasta.  

Kenelle: Kurssi on suunnattu erityisesti tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville, joiden työssä luotettavuusdatan ymmärtäminen on tärkeää. Kurssi lähtee liikkeelle perusteista ja on suunnattu erityisesti työntekijöille, joilla ei ole alasta kokemusta tai jotka haluavat kerrata alan perusteita.  

Kurssin kesto: 4 oppituntia 

Luotettavuuden ennustamisen perusteet 

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi erilaisia tapoja ennustaa luotettavuutta yksinkertaisilla analyyttisillä malleilla. Kurssilla esitellään malleja, joissa voidaan huomioida eri tekijöitä ja myös keskustellaan ennustamisen haasteista. 

Kenelle: Kurssi on suunnattu erityisesti tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville, joiden työssä luotettavuusdatan ymmärtäminen on tärkeää. Kurssi lähtee liikkeelle perusteista, mutta olettaa luotettavuuden perustermistön ja testi/analyysimenetelmät tutuiksi. 

Kurssin kesto: 4 oppituntia 

Kuinka valita sopiva luotettavuustesti? 

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi tyypilliset testimenetelmät sekä keskustellaan erilaisista standardeista. Erityisesti kurssi keskittyy siihen, kuinka luotettavuus- ja kestävyystestit tulisi valita ja millaisia seikkoja on huomioitava testien valinnassa.   

Kenelle: Kurssi on suunnattu erityisesti tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville, joiden työhön liittyy luotettavuuden ja kestävyyden analysointi. 

Kurssin kesto: 4 oppituntia 

Kurssit liittyen vika-analyysiin ja vikamekanismeihin

Vikamekanismit, vika-analyysi ja materiaalien karakterisointi 

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi vika-analyysiprosessin vaiheet keskittyen tyypillisiin sähkötekniikan ja elektroniikan vikamekanismeihin. Lisäksi kurssi käsittelee tyypilliset vika-analyysin menetelmät ja milloin niitä voidaan hyödyntää. Kurssilla käsitellään myös materiaalien karakterisointimenetelmät ja kuinka niitä voidaan käyttää vika-analyysin tukena.    

Kenelle: Kurssi on suunnattu tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville antamaan perustiedot vika-analyysiprosessista ja kuinka sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti eri tilanteissa. 

Kurssin kesto: 4 oppituntia 

Korroosiomekanismit ja korroosiotestaus 

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi korroosion perusteet sekä erilaiset korroosiomekanismit erityisesti sähkötekniikan ja elektroniikan näkökulmasta. Lisäksi kurssi esittelee korroosiotestausmenetelmiä sekä niiden tarjoamia mahdollisuuksia. 

Kenelle: Kurssi on suunnattu tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville antamaan perustiedot korroosion aiheuttamista ongelmista ja kuinka niitä voidaan ehkäistä. 

Kurssin kesto: 3 oppituntia 

Kurssit liittyen yleisesti materiaaleihin ja niiden käyttöön

Materiaalitekniikan perusteet 

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi miten materiaalit koostuvat, päämateriaaliryhmät sekä keskitytään erityisesti siihen millaisia ominaisuuksia eri materiaaleilla on ja kuinka tämä tulee huomioida niiden käytössä.

Kenelle: Kurssi on suunnattu eri aloilla työskenteleville ihmisille, joiden tulee huomioida eri materiaaleihin liittyviä kysymyksiä työssään. Kurssi sopii esimerkiksi tuotekehityksen sekä tuotannon tueksi. Kurssilla ei oleteta aiempaa tietämystä alasta.   

Kurssin kesto: 8 oppituntia 

Polymeerit ja muovit luotettavuuden näkökulmasta 

Kurssin kuvaus: Kurssi keskittyy esittelemään polymeeri- ja muovimateriaalien rakenteet ja ominaisuudet erityisesti keskittyen siihen, kuinka nämä tulisi huomioida polymeerejä käytettäessä ja millaisiin luotettavuuden ongelmiin polymeerien käyttö voi teknisissä sovelluksissa johtaa. 

Kenelle: Kurssi on suunnattu eri aloilla työskenteleville ihmisille, jotka työskentelevät muoveja sisältävien tuotteiden parissa. Kurssi sopii esimerkiksi tuotekehityksen sekä tuotannon tueksi. Kurssilla ei oleteta aiempaa tietämystä polymeereistä.   

Kurssin kesto: 4 oppituntia 

Kurssit liittyen elektroniikan ja sähkötekniikan materiaaleihin 

Sähköäjohtavat liimat 

Kurssin kuvaus: Kurssi esittelee elektroniikassa käytettyjä sähköäjohtavia liimaratkaisuja ja materiaaleja. Kurssilla käydään läpi sekä isotrooppiset että anisotrooppiset liimat. Erityisesti keskitytään liimojen toimintaan sekä seikkoihin, jotka tulisi huomioida liimaliitosten valmistuksessa toiminnallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.  

Kenelle: Kurssi on suunnattu kaikille sähköäjohtavista liimoista kiinnostuneille. Se on erityisen hyödyllinen tuotekehityksen tueksi sekä tuotannon tueksi ennaltaehkäisemään turhia liimoihin liittyviä ongelmia.  

Kurssin kesto: 3 oppituntia 

Pinnoitteiden ja ylivalujen käyttö sähkötekniikan ja elektroniikan ratkaisuissa  

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi pinnoitteiden ja ylivalujen käyttöä elektroniikan ja sähkötekniikan sovelluksissa. Kurssi sisältää perusteet materiaalivaihtoehdoista sekä menetelmistä. Lisäksi kurssilla käsitellään pinnoitteiden ja ylivalujen aiheuttamia luotettavuuskysymyksiä. 

Kenelle: Kurssi on suunnattu tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville antamaan perustiedot pinnoitteiden ja ylivalujen ominaisuuksista. 

Kurssin kesto: 2 oppituntia 

Piirilevymateriaalit ja niiden käyttö eri sovelluksissa 

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi tyypillinen piirilevyn rakenne ja esitellään tyypilliset materiaalivaihtoehdot, esim. laminaatit, johtimet sekä pinnoitteet. Kurssilla käydään läpi myös tyypilliset piirilevyjen luotettavuusongelmat.  

Kenelle: Kurssi on suunnattu tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville antamaan perustiedot piirilevymateriaalien ominaisuuksista sekä käytöstä. 

Kurssin kesto: 2 oppituntia 

Juotosprosessin perusteet 

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi juoteprosessi ja sen kannalta tärkeät elementit. Lisäksi kurssilla keskustellaan tyypillisistä elektroniikassa käytettävistä juotemateriaaleista sekä -prosesseista.  

Kenelle: Kurssi on suunnattu elektroniikan tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville.  

Kurssin kesto: 2 oppituntia 

Kurssit liittyen elektroniikan pakkaustekniikkaan ja komponentteihin

Elektroniikan pakkaustekniikan perusteet luotettavuuden näkökulmasta  

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi tyypillisiä elektroniikan pakkaustekniikoita keskittyen erityisesti komponentteihin. Kurssi keskittyy siihen millaisia luotettavuusongelmia komponenttien valintaan liittyy ja millaiset seikat luotettavuuteen vaikuttavat.  

Kenelle: Kurssi on suunnattu erityisesti tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville, joiden työhön liittyy luotettavuuskysymykset. 

Kurssin kesto: 4 oppituntia 

Tehoelektroniikan pakkaamisen perusteet 

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi tyypillisiä tehoelektroniikan pakkaustekniikoita. Kurssi keskittyy käytettyihin materiaaleihin ja ratkaisuihin.  

Kenelle: Kurssi lähtee liikkeelle perusteista ja lähtötietoja ei tarvita. Se sopii niin tuotekehityksessä kuin tuotannossa työskenteleville. 

Kurssin kesto: 4 oppituntia