Kurssit liittyen luotettavuuteen

Luotettavuuden perusteet käytännön näkökulmasta

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi tuotteiden luotettavuuteen vaikuttavat rasitustekijät, testausmenetelmien perusteet, vika-analyysin perusteet sekä luotettavuusdatan käsittely sekä luotettavuuden ennustamisen perusteet. Kurssi keskittyy käytännön luotettavuustestaukseen ja analyyseihin. 

Kenelle: Kurssi on suunnattu erityisesti tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville, sillä näillä alueilla luotettavuuskysymysten ymmärtäminen on sekä hyvin tärkeää että erittäin hyödyllistä. Kurssi lähtee liikkeelle perusteista ja on suunnattu erityisesti työntekijöille, joilla ei ole alasta kokemusta tai jotka haluavat kerrata luotettavuuden perusteita.  

Kurssin kesto: 8 oppituntia 

Luotettavuusdatan tilastollisen analyysin perusteet

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi luotettavuusdatan analysointia tilastollisin menetelmin. Kurssilla käydään läpi tyypilliset menetelmät sekä niiden hyödyt ja haasteet luotettavuuden näkökulmasta.  

Kenelle: Kurssi on suunnattu erityisesti tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville, joiden työssä luotettavuusdatan ymmärtäminen on tärkeää. Kurssi lähtee liikkeelle perusteista ja on suunnattu erityisesti työntekijöille, joilla ei ole alasta kokemusta tai jotka haluavat kerrata alan perusteita.  

Kurssin kesto: 4 oppituntia 

Luotettavuuden ennustamisen perusteet 

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi erilaisia tapoja ennustaa luotettavuutta yksinkertaisilla analyyttisillä malleilla. Kurssilla esitellään malleja, joissa voidaan huomioida eri tekijöitä ja myös keskustellaan ennustamisen haasteista. 

Kenelle: Kurssi on suunnattu erityisesti tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville, joiden työssä luotettavuusdatan ymmärtäminen on tärkeää. Kurssi lähtee liikkeelle perusteista, mutta olettaa luotettavuuden perustermistön ja testi/analyysimenetelmät tutuiksi. 

Kurssin kesto: 4 oppituntia 

Kuinka valita sopiva luotettavuustesti? 

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi tyypilliset testimenetelmät sekä keskustellaan erilaisista standardeista. Erityisesti kurssi keskittyy siihen, kuinka luotettavuus- ja kestävyystestit tulisi valita ja millaisia seikkoja on huomioitava testien valinnassa.   

Kenelle: Kurssi on suunnattu erityisesti tuotekehityksessä sekä tuotannossa työskenteleville, joiden työhön liittyy luotettavuuden ja kestävyyden analysointi. 

Kurssin kesto: 4 oppituntia