Kurssit liittyen yleisesti materiaaleihin ja niiden käyttöön

Materiaalitekniikan perusteet

Kurssin kuvaus: Kurssilla käydään läpi miten materiaalit koostuvat, päämateriaaliryhmät sekä keskitytään erityisesti siihen millaisia ominaisuuksia eri materiaaleilla on ja kuinka tämä tulee huomioida niiden käytössä 

Kenelle: Kurssi on suunnattu eri aloilla työskenteleville ihmisille, joiden tulee huomioida eri materiaaleihin liittyviä kysymyksiä työssään. Kurssi sopii esimerkiksi tuotekehityksen sekä tuotannon tueksi. Kurssilla ei oleteta aiempaa tietämystä alasta.   

Kurssin kesto: 8 oppituntia 

Polymeerit ja muovit luotettavuuden näkökulmasta 

Kurssin kuvaus: Kurssi keskittyy esittelemään polymeeri- ja muovimateriaalien rakenteet ja ominaisuudet erityisesti keskittyen siihen, kuinka nämä tulisi huomioida polymeerejä käytettäessä ja millaisiin luotettavuuden ongelmiin polymeerien käyttö voi teknisissä sovelluksissa johtaa. 

Kenelle: Kurssi on suunnattu eri aloilla työskenteleville ihmisille, jotka työskentelevät muoveja sisältävien tuotteiden parissa. Kurssi sopii esimerkiksi tuotekehityksen sekä tuotannon tueksi. Kurssilla ei oleteta aiempaa tietämystä polymeereistä.   

Kurssin kesto: 4 oppituntia